Registry

Seznam registrů v ČR

Vyhledání podnikatelského subjektu

Vyhledání podnikatelského subjektu nebo osoby dle identifikačního čísla subjektu, role subjektu, adresy, okresu, obec, ulice více zde.

Registry resortu zdravotnictví

Registry resortu zdravotnictví najdete zde.
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb zaregistrovanych do Registrů rezortu zdravotnictví aplikace Centrální úložiště výkazů (CUV) dle zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění. Stav ke dni 24.9.2019 Seznam přihlášených uživatelů

Neplatné doklady

Aplikace

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Stavební objekt
Ověření adresy
Mapa